Intézkedési terv!
A 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend elérhető itt!
Pilisszántó, 2020.09.22.
Papucsek Lajos
Intézmény vezető
Tisztelt Szülők!
A rendkívüli pandémiás helyzetre iskolánk külön eljárásrendet dolgozott ki. Ennek kivonatát itt találják meg.
Pilisszántó, 2020.09.01.
Papucsek Lajos
Intézmény vezető
KEDVES SZÜLŐK!
Az 1. osztályos tanulók számára szükséges felszerelések listája letölthetőinnen.
Tisztelt SZÜLŐK!
Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez
Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről
Pilisszántó, 2020.04.09.
Papucsek Lajos
Intézmény vezető
Tisztelt Beiratkozásra váró Nagycsoportos Szülők!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

  1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályba kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].

a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába.

Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 


[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Pilisszántó, 2020.04.06.
Papucsek Lajos
Intézmény vezető
Tisztelt SZÜLŐK!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából tájékoztatjuk Önöket dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr leveléről a 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás tudnivalóiról, valamint a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatot.
Pilisszántó, 2020.03.27.
Papucsek Lajos
Intézmény vezető
Tisztelt SZÜLŐK!

A hétfői naptól azokat a tanulókat, akiknek szülei nem tudják semilyen módon megoldani a felügyeletét fogadni tudjuk. Az erre vonatkozó igényeket az intézmény e-mail címére (iskola.pilisszanto@gmail.com) március 15. 20:00 óráig kérjük jelezni!

Az iskolai felügyelet alatt álló tanulók étkeztetéséről az Önkormányzattal a hétfői napon történik egyeztetés.

Azok a tanulók, akiknek a napi tanuláshoz szükséges tanszerei az iskolában maradtak, a hétfői napon (márc. 16.) reggel 7:00-tól 9:00-ig jöhetnek érte. A továbbiakban korlátozni fogjuk az intézménybe való belépést.

Pilisszántó, 2020.03.15.
Papucsek Lajos
Intézmény vezető
Tisztelt SZÜLŐK!

Orbán Viktor miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy március 16., hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket. Új oktatási munkarend, a tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Erre az államtitkárság szakmai ajánlásokat fog tenni, melyeket figyelembe véve intézményünk is kidolgozza majd, hogyan tudja megvalósítani az új oktatási formákat. Addig szíves türelmüket kérjük. Kérem, kövessék nyomon az e-KRÉTA felületén továbbított üzeneteinket és a honlapon majd megjelenő információkat!

A rendelet megjelenése után pontosabb képpel rendelkezünk majd a feladat ellátásáról, ezeket igyekszünk maximálisan ellátni.

Amennyiben ez lehetséges, a gyermekek a rendkívüli helyzet ideje alatt ne menjenek közösségbe!

Vigyázzanak maguk és szeretteik egészségére!

Pilisszántó, 2020.03.14.
Papucsek Lajos
Intézmény vezető
Kedves SZÜLŐK!

A március 15.-i műsor a 4. osztályosok előadásában megtekinthető ITT.

Pilisszántó, 2020.03.13.
Papucsek Lajos
Intézmény vezető
Tisztelt SZÜLŐK!

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály hírlevele letölthető innen.

Pilisszántó, 2020.02.03.
Papucsek Lajos
Intézmény vezető
ÁLLÁSAJÁNLAT

matematika-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.

Bővebb információ letölthető innen.

Pilisszántó, 2020.01.27.
Papucsek Lajos
Intézmény vezető
Köszönjük, ha
adója 1%-ának felajánlásával
támogatja iskolánk tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődését!
Pilisszántói Oktatásért Alapítvány
Adószám: 18681859-1-13
Tisztelt SZÜLŐK!
Kérjük, támogassák iskolánk munkáját pénzzel!

Ilyen kéréssel – sajnos – sokszor fordulunk Önökhöz.
Felhívjuk azonban a figyelmét azoknak, akiknek Pilisszántón bejegyzett vállalkozása van: ezt megtehetik anélkül, hogy a zsebükbe kellene nyúlni.

A tájékoztató letölthető innen.