Meghívó Karácsonyi Műsorunkra
Érdi Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
pedagógiai asszisztens


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.01.04 - 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens képzettség,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papucsek Lajos intézményvezető nyújt, a 06/30/640-7122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Papucsek Lajos intézményvezető részére a iskola.pilisszanto@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pilisszántó, 2018.12.10.
Papucsek Lajos
Intézményvezető
Tisztelt Szülők!

A 2018/19-es tanévtől az elektronikus napló használata az államilag fenntartott iskolákban kötelező. Az osztályfőnökök által begyűjtött e-mail címeket a rendszerben rögzítettük, így mindenkinek kapnia kellett erről levelet. Az Önök hozzáférését a rendszerhez gyermekeiknek papír alapon is szétosztottuk. Kérjük, hogy ezeket jegyezzék meg, belépés után a saját jelszavaikat ajánljuk módosítani. A tanulóknak külön hozzáférési felületük van, az ehhez szükséges felhasználónevet és jelszót papíron osztjuk ki.

Az elektronikus naplóhoz való hozzáférés linkje: https://klik032399001.e-kreta.hu

Pilisszántó, 2018.09.14.
Papucsek Lajos
Intézményvezető
Kedves Szülők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Klebelsberg Központ elnöke jóváhagyta Papucsek Lajos igazgató úr és Oláhné Szabó Anita igazgatónő átszervezési kezdeményezését, hogy az állami művészeti oktatás újra elindulhasson Pilisszántón.

A Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2018/2019-es tanévre furulya, zongora szakra. A felvételi meghallgatást június 20-án 15.00 és 17.00 óra között tartjuk a Pilisszántói Általános Iskolában, melynek keretében felmérjük a gyerekek adottságait egy rövid ritmus hallásfelmérő feladatsorral. A képzés heti 2x45 perc szolfézs, ill. 2x30 perc hangszeres óra. A térítési díj 6.900,- Ft/félév.

Reméljük, az Ön gyermekét is tanulóink között köszönthetjük az új tanévben.

Pilisszántó, 2018.06.11.
Üdvözlettel:
Oláhné Szabó Anita
igazgató
Tisztelt Szülők!

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. január 1. - 2019 december 31-ig szóló szerződést kötött a Generali Biztosító Zrt-vel az államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításra.

Bővebb információ letölthető innen.

Pilisszántó, 2018.04.05.
Köszönjük, ha
adója 1%-ának felajánlásával
támogatja iskolánk tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődését!
Pilisszántói Oktatásért Alapítvány
Adószám: 18681859-1-13
Tisztelt SZÜLŐK!
Kérjük, támogassák iskolánk munkáját pénzzel!

Ilyen kéréssel – sajnos – sokszor fordulunk Önökhöz.
Felhívjuk azonban a figyelmét azoknak, akiknek Pilisszántón bejegyzett vállalkozása van: ezt megtehetik anélkül, hogy a zsebükbe kellene nyúlni.

A tájékoztató letölthető innen.